Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

 • sporządzenia koncepcji architektoniczno - urbanistycznych (z analizą chłonności terenu)
 • Projektowania obiektów i ich zespołów dla potrzeb realizacji:

projekt zagospodarowania terenu
projekt danego obiektu (obiektów)
projekt budowlany
projekt przetargowy
projekt wykonawczy

 • Nadzoru autorskiego nad realizacją projektowanych obiektów.
 • Wstępnych prac studialnych (oceny i analizy)
 • Prac związanych z prezentacjami multimedialnymi , marketingiem i reklamą (używamy programów graficznych Corel, Archicad i Artlantis)
 • uczestnictwa w procedurach formalnych (uzyskania niezbędnych dokumentów administracyjnych np.decyzji o warunkach zabudowy,pozwolenia na budowę i innych niezbędnych w procesie budowlano-inwestycyjnym),
 • opracowania kosztowego
 • projektu tożsamości wizualnej, wnętrz,małej architektury, zieleni
 • wyszukiwania terenów pod konkretną inwestycję
 • wykorzystywania alternatywnych źródeł energii w projektach
 • uzyskiwania dotacji europejskich pod konkretną inwestycję
 • innym niż ww. potrzebnym w procesie inwestycyjno-budowlanym

Zapraszamy