Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym ul. Oliwkowa w Szczecinie
Projekt dwóch budynków mieszkal-nych wielorodzinnych z usługami w parterach i garażem podziemnym przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym ul. Mańkowskiego w Szczecinie.
Budynek mieszkalny wielorodzin- ny z garażem podziemnym ul. Pszczelna w Szczecinie.
Projekt osiedla budynków mieszka lnych wielorodzinnych (5 budynków) Etap I (budynek A i budynek B) ul. Niedźwiedzia w Szczecinie
Projekt osiedla mieszkalnego wielorodzinnego (32 domy) przy ul. Podbórzańskiej/Kalinowej w Szczecinie
Projekt koncepcji osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Armii Krajowej w Stargardzie Szczecińskim
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym ul. Koszarowa w Szczecin-Dąbie .